ESPAI DE RELACIONS

L’escola Bressol Pública Mas Balmanya és un centre educatiu de titularitat municipal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb una gestió compartida amb Suara cooperativa. Aquesta ofereix serveis als infants dels quatre mesos fins als tres anys d’edat i a les seves famílies.
És un espai de relacions i establiment de vincles afectius entre els infants, les famílies, l’equip educatiu i el municipi. Un ambient familiar i acollidor, ple de vida, amb uns espais i materials rics en possibilitats, que permeten a l’infant ser protagonista del seu propi desenvolupament. Acompanyem als infants en les seves descobertes, potenciem les seves capacitats a través del joc, les rutines diàries, l’experimentació i l’expressió a través dels diferents llenguatges, afavorint al màxim la seva autonomia.