L’espai

L’espai és el nostre aliat i la seva planificació i utilització forma part de la nostra metodologia de treball.

Tots els espais de l’escola són educatius, plens de quotidianitat, promouen valors i afavoreixen les relacions i els aprenentatges.  Es planifiquen i dissenyen amb molta cura i es van modificant segons les necessitats i interessos dels infants que hi conviuen.

  • AULES

Les aules de l’escola són espais plens de quotidianitat, amb material i objectes pensats pel joc, on aquest prèn especial rellevància pel desenvolupament i aprenentatge de l’infant. Cada aula està pensada segons les necessitats de descoberta, de joc, d’hàbits i de llenguatge del grup corresponent.

 

  • ENTRADA DE L’ESCOLA

Espai situat a l’entrada de l’escola, pensat des de la importància de construir un espai compartit amb les famílies. Les relacions que sorgeixen són màgiques, tot elles al voltant de l’infant, l’adult i el conte. Es tracta d’un espai de fantasia, de descoberta, de diàleg, de trobada, d’expressió i interpretació de sentiments.

  • ESPAI EXTERIOR 

L’espai exterior, integrat a l’escola com una part més del tot, una continuïtat de l’espai interior. El pati està construït amb una ferma intencionalitat educativa. Representa un lloc de socialització, motricitat, exploració, resolució de conflictes i autonomia, entre d’altres.

  • SALA POLIVALENT

Gaudim d’un espai polivalent que ens permet plantejar propostes educatives fora de l’aula, augmentant així les possibilitats de l’entorn immediat que envolta als infants. De sobte, aquest espai es converteix en una oportunitat per desdoblar el grup, un lloc per fer tallers en família o un punt de trobada amb els altres infants de l’escola.

 

  • ESPAI LLUM

L’espai llum representa un espai pensat per oferir als infants algunes possibilitats que en les altres instal·lacions no seria tant fàcil d’observar. En una sala fosca, on de sobte el focus d’atenció es centra majoritàriament en la vista, apareixen elements que permeten gaudir de les possibilitats que la llum ens ofereix.

  • ESPAI MÚSICA

L’espai música posa a l’abast dels infants varietat d’instruments per poder-se endinsar al món sonor amb els seus silencis, les melodies, els diferents ritmes i les qualitats del so de manera espontània. Amb el llenguatge musical els infants disposen d’una altra eina de comunicació i descoberta.

 

  • EL MENJADOR

El menjador, un espai on es potencien els hàbits de salut i higiene, el valor de la socialització i l’educació alimentària, tot plantejat des del principi de fomentar l’autonomia personal de cada infant.