El nostre equip

“Si vols arribar ràpid camina sol, si vols arribar lluny camina en grup” (proverbi africà)

El treball coordinat i la cooperació entre els professionals, a partir de l’experiència i el coneixement de cadascú, és essencial pel bon desenvolupament de la tasca educativa a l’escola. Permet planificar, avaluar, reflexionar i analitzar situacions educatives que es generen i establir pautes i criteris metodològics compartits entre tot l’equip, definint una línia comuna d’intervenció, que integra la diversitat d’estils i funcionaments, ja que aquesta diversitat enriqueix el projecte. 

El treball en equip és el motor per fer funcionar la comunitat educativa en una mateixa direcció, aprofitant les fortaleses que aporta cadascú i que donen força i cohesió a aquest projecte col·lectiu que ens representa a tots i contribueix a crear sentiment de pertinença.