El nostre equip

“Si vols arribar ràpid camina sol, si vols arribar lluny camina en grup” (proverbi africà)

El treball coordinat i la cooperació entre els professionals, a partir de l’experiència i el coneixement de cadascú, és essencial pel bon desenvolupament de la tasca educativa a l’escola. Permet planificar, avaluar, reflexionar i analitzar situacions educatives que es generen i establir pautes i criteris metodològics compartits entre tot l’equip, definint una línia comuna d’intervenció, que integra la diversitat d’estils i funcionaments ja que aquesta diversitat enriqueix el projecte. 

El treball en equip és el motor per fer funcionar la comunitat educativa en una mateixa direcció, aprofitant les fortaleses que aporta cadascú i que donen força i cohesió a aquest projecte col·lectiu que ens representa a tots i contribueix a crear sentiment de pertinença.