Avís legal

Dades d’identificació

SUARA SERVEIS, SCCL, és una entitat inscrita al Registre Territorial de Cooperatives, amb inscripció núm. 7.928. El seu domicili és C. Sancho de Ávila, 52-58, 1r de Barcelona (08026); N.I.F. F-17444225; Correu electrònic: suara@suara.coop

Vigència de la informació

L’accés a la pàgina web de l’Escola Bressol Municipal Mas Balmanya, i així mateix la informació relativa a qualsevol dels productes i/o serveis que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. De la mateixa manera, la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l’actualitat després de l’última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a productes i/o serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

Propietat intel·lectual o industrial

El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel·lectual. Per tant els continguts, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com denominació de productes, aplicatius i eines són propietat de SUARA SERVEIS, SCCL i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per SUARA SERVEIS, SCCL. Ha d’advertir-se que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel·lectual comporta, en el seu cas, a més de les possibles responsabilitats econòmiques, l’exigència de responsabilitats penals.

Responsabilitats

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per SUARA SERVEIS, SCCL, sinó que s’exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei.

SUARA SERVEIS, SCCL refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’organització i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, SUARA SERVEIS, SCCL, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades.

SUARA SERVEIS, SCCL: Tots els drets reservats.