L’escola

L’escola Bressol Pública Mas Balmanya és un centre educatiu de titularitat municipal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb una gestió compartida amb Suara cooperativa. Aquesta ofereix serveis als infants de les setze setmanes fins als tres anys d’edat i a les seves famílies.
És un espai de relacions i establiment de vincles afectius entre els infants, les famílies, l’equip educatiu i el municipi. Un ambient familiar i acollidor, ple de vida, amb uns espais i materials rics en possibilitats, que permeten a l’infant ser protagonista del seu propi desenvolupament.

En funció de la ràtio vigent, que ve marcada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’escola està organitzada de la següent manera:

  • 1 aula de 16 setmanes a 1 any amb 8 infants
  • 2 aules d’1 a 2 anys amb 13 infants
  • 3 aules de 2 a 3 anys 20 infants.

https://youtu.be/yvtnm9HNHo8